msgbartop
Informační zdroje pro STM a nástroje pro jejich zpřístupňování
msgbarbottom

Portál STM

Portal

Aktualizované:  Magazíny

Předchůdcem oborové brány pro techniku byl Portál STM, jenž vznikl na základě grantového projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Program byl schválen v roce 2001 pod označením LI01018. Oficiální název celého projektu zněl „Informační zdroje pro STM a nástroje pro jejich zpřístupňování“ a byl součástí programu MŠMT LI s názvem „Informační zdroje pro výzkum a vývoj“. Zkratka STM vyjadřovala převažující oborové zaměření Portálu na přírodní vědy (Science), techniku (Technology) a lékařství (Medicine).

Cílem celého projektu bylo umožnit uživatelům vyhledat a zpřístupnit tyto zdroje z jednoho místa (portálu) a poskytnout jim pokud možno ucelený přehled všech informačních zdrojů, které byly získány a nakoupeny v rámci programu LI. Součástí přehledu se staly též užitečné informační údaje o zdrojích, jejich řešitelích a správcích i o podmínkách přístupu k nim. Kromě zmíněných tematických okruhů se zde nacházely i zdroje z jiných oblastí, které byly nakoupeny v rámci projektu LI.

Veřejnosti byl Portál STM zpřístupněn v září 2003.

Portál STM tvořily dvě základní části: 

  • vlastní portál, kde byly umístěny především databáze volných zdrojů z oblasti přírodních věd, techniky a lékařství, zajímavé odkazy na informační zdroje, nejvýznamnější databáze a databázová centra z oboru či např. užitečné informace o knihovnách, vědě a výzkumu v České republice apod.;
  • Katalog STM, terciární databáze obsahující údaje o všech licencích na informační zdroje zakoupené v rámci programu LI a dalších licencí z oblasti přírodních věd, techniky a lékařství. Kromě údajů o zdrojích z projektu LI se do databáze vkládaly i informace o zdrojích nakoupených z projektu 1N (Informační infrastruktura výzkumu). Součástí Katalogu byl též Souborný katalog Virtuální polytechnické knihovny.

Seznamte se s možnostmi, jak efektivně a kvalitně vyhledávat zdroje z oblasti vědy, techniky a medicíny Internet

Portál STM ukončil činnost po spuštění Oborové brány TECH (http://tech.jib.cz/), která byla jeho nástupcem a vyřešila nedostatky spojené s portálem STM (např. možnost založení si osobního konta a efektivnější aktualizaci zdrojů, Zábava v Praze).

Elsevier – Největší poskytovatel informací pro oblast vědy, techniky a lékařství. Činnost a provoz centra je rozdělen do dvou hlavních divizí: Science and Technology a Health Science, které obsahují tištěné i elektronické verze odborných časopisů, monografií, příruček a databáze sekundárních informací.

OLCL – Americké knihovnicko-informační a databázové centrum, světový producent odborných informací. Spravuje největší bibliografickou databázi na světě “WorldCat“. Databáze zahrnuje informace o knihách, časopisech, audiovizuálních médiích, mapách i počítačových souborech a jiných typech dokumentů.