Portál STM

Portal

Aktualizované:  Magazíny

Počátky Oborové brány Technika jsou spjaty s Portálem STM, který vznikl díky grantovému projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, přičemž jeho program byl schválen v roce 2001 pod názvem LI01018. Oficiálně však nesl název Informační zdroje pro STM a nástroje pro jejich zpřístupňování a byl součástí programu MSMT LI Informační zdroje pro výzkum a vývoj. Zkratka STM přitom vyjadřovala převažující oborové zaměření Portálu, jímž byly přírodní vědy (Science), technika (Technology) a lékařství (Medicine).

Projekt si kladl za cíl umožnit uživatelům Portálu vyhledat a zpřístupnit informační zdroje pro dané obory prostřednictvím jednoho místa a zároveň jim poskytnout pokud možno ucelený přehled všech informačních zdrojů, které byly v rámci programu LI získány či nakoupeny, o jejich informačních údajích, řešitelích a správcích, ale i o podmínkách, za kterých jsou uživatelům Portálu zpřístupněny. Nicméně kromě tematických okruhů z oboru přírodních věd, techniky a medicíny se na Portále nacházely také informační zdroje z jiných oborů, které byly v rámci projektu LI zakoupeny.

Veřejnosti byl Portál STM zpřístupněn v září 2003.

 

Portál STM se skládal ze dvou základních částí:

  1. vlastního portálu, na kterém se nacházely zejména databáze volných informačních zdrojů z oblasti přírodních věd, techniky a medicíny, dále zajímavé odkazy na informační zdroje, nejvýznamnější databáze a databázová centra pro dané obory, případně užitečné informace o knihovnách, vědě a výzkumu České republiky atd;
  1. katalogu STM ve formě terciární databáze, která obsahovala údaje o všech licencích na informační zdroje zakoupených v rámci projektu LI, ale i dalších licencích z oblasti přírodních věd, techniky a lékařství. Kromě nich se do databáze vkládaly také údaje o informačních zdrojích zakoupených v rámci projektu 1N, jehož oficiální název byl Informační infrastruktura výzkumu. Součástí katalogu STM byl rovněž Souborný katalog Virtuální polytechnické knihovny.

 

Seznamte se s možnostmi, jak efektivně a kvalitně vyhledat informační zdroje z oblasti přírodních věd, techniky a medicíny.

Internet

 

Portál STM ukončil svoji činnost po spuštění Oborové brány TECH jakožto jeho nástupce, který vyřešil nedostatky, se kterými se portál potýkal, a nabídl tak např. možnost založení uživatelského účtu, efektivnější aktualizaci zdrojů, Zábava v Praze).

Elsevier – Největší poskytovatel informací pro oblast vědy, techniky a lékařství. Činnost a provoz centra je rozdělen do dvou hlavních divizí: Science and Technology a Health Science, které obsahují tištěné i elektronické verze odborných časopisů, monografií, příruček a databáze sekundárních informací.

OLCL Americké knihovnicko-informační databázové centrum OLCL je světovým producentem odborných informací, který spravuje největší bibliografickou databázi na světě zvanou WorldCat. Ta zahrnuje informace o monografiích, časopisech, audiovizuálních médiích, mapách a počítačových souborech či jiných typech dokumentů. Atestacna praca

Comments are closed.