Nemocnice

Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Ústeckého kraje – Zajišťovat komplexní, kvalitní a dostupnou zdravotní péči primárně obyvatelům Ústeckého kraje. Nemocnie Dečín, Chomutov, Most, Teplice, Ústi nad Labem.

Nemocnice Atlas – Soukromé zdravotnické zařízení se sídlem ve Zlíně jež vzniklo z původní Závodní nemocnice Svitu Zlín. Provozy sídlí na třídě T.Bati 5135 v 31. budově v areálu bývalého Svitu Zlín.

Nemocnice České Budějovice – Poskytuje klientům péči základní ,specializovanou, vysoce specializovanou a v některých oborech superspecializovanou péči , dále péči preventivní a dispenzární – toto vše v ambulantní či lůžkové části a v komplementu nemocnice.

Nemocnice Český Krumlov – Zabezpečujeme poskytování zdravotnických služeb, poskytujeme ambulantní i lůžkové zdravotní, diagnostické a léčebně preventivní služby v souladu se stanovenými předpisy a smlouvami s pojišťovnami.

Nemocnice Ivančice – Příspěvková organizace je jedinou komplexní nemocnicí v okrese Brno – venkov. Zajišťuje akutní lůžkovou péči v šesti oborech, následnou lůžkovou péči, ambulantní péči, služby komplementu a lékárenské služby

Nemocnice Kadaň – Nemocnice Kadaň zajišťuje zdravotnické služby pro spádovou oblast Kadaně, Klášterce nad Ohří, Vejprt, Radonicka a částečně Žatecka a Podbořanska.

Nemocnice Na Homolce – V Nemocnici Na Homolce se vám budou věnovat kvalifikovaní a erudovaní lékaři, sestry a další zdravotníci, na vaší léčbě budou spolupracovat multioborové týmy odborníků. Kvalita, bezpečnost, vstřícnost a lidský přístup pro nás nejsou jen prázdnými hesly.

Nemocnice Ostrov Karlovy Vary – Nemocnice Ostrov je zařízením, které se dlouhodobě maximálně zaměřuje na klientský přístup a kvalitu poskytovaných služeb. Tento záměr nachází podporu i v krásném a klidném prostředí, do kterého je nemocnice zasazena.

Nemocnice Prostějov – Nemocnice Prostějov patří ke středně velkým nemocnicím, zajišťuje zdravotní péči lůžkovou i ambulantní pro obyvatele Prostějovska, v některých oblastech je její působení nadregionální – např. implantace trvalých kardiostimulátorů, radioterapie, dialyzační léčba.

Nemocnice Šternberk – Naši klienti jsou dnes ukládáni na moderní pokoje s vlastním sociálním zařízením na oddělení chirurgickém i traumatologickém a jsou ošetřováni v moderních ambulancích a zákrokových sálcích

Nemocnice Třebíč – Poskytování zdravotní péče, v níž je zahrnuta ambulantní  a lůžková základní a specializovaná diagnostická a léčebná péče, nezbytná preventivní péče a lékárenská činnost.

Nemocnice Uherský Brod – Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o., je zdravotnické zařízení v regionu Uherského Brodu založené městem Uherský Brod.

 

Comments are closed.