Pečovatelské služby

Domov důchodců Teplice nad Metují – Nabídka ubytování v domově důchodců. Poskytování zdravotní péče.Zařízení zajišťuje komplexní pobytové sociální služby převážně pro seniory, kteří mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a péči jiné fyzické osoby.

Domov Pod Kavčí Skálou – Domov Pod Kavčí Skálou je zařízením sociálních služeb s celoročním pobytem a úspěšně funguje od roku 2001. Naším zřizovatelem je Středočeský kraj. Poskytujeme sociální služby pro 49 uživatelů. Pro 14 klientů zajišťujeme zvýšenou ošetřovatelskou péči. Pokoje jsou jedno a dvoulůžkové.

Domov Potoky pro seniory a osoby se zvláštním režimem – Nachází se v krásné krajině – trojmezí – Chráněná krajinná oblast Labské pískovce, Chráněná krajinná oblast Lužické hory a Národní park České Švýcarsko

Domov Sedlčany – Vizí Domova Sedlčany je být kvalitní sociální službou, která dokáže trvale získat zájem nových žadatelů. Být domovem, který sleduje a zavádí průběžně moderní trendy v poskytování sociální služby.

Městský ústav sociálních služeb Chomutov – Sociální služby Chomutov jsou příspěvková organizace Statutárního města Chomutova a vznikly v roce 1993 s cílem poskytovat a zabezpečovat sociální, výchovné, poradenské a zdravotní služby potřebným skupinám obyvatel.

Comments are closed.