TECH a MetaLib

Oborová brána Technika (TECH), nástupce Portálu STM, navazuje na projekt Jednotné informační brány (JIB) jako národního portálu pro výzkum a vývoj se záměrem vybudovat oborové informační brány pokrývající celé universum. Klade si za cíl mapovat informační zdroje z oblasti techniky a aplikovaných přírodních věd.

Oborová brána je vybudována v prostředí MetaLibu. Tři druhy rozhraní, jimiž je MetaLib vybaven (WWW rozhraní, rozhraní Z39.50 a rozhraní API), umožňují jednoduchou editaci prostřednictvím redakčního systému Plone, grafické přizpůsobení i možnost využívat interních funkcí MetaLibu jinými systémy nezávisle na WWW rozhraní. Uživatelům přináší jednotné vyhledávací prostředí, pomocí protokolu Z39.50 dokáže prohledat mnoho heterogenních zdrojů najednou, (ve zdrojích, které to umožňují, nabízí i možnost fulltextového prohledávání), podporuje stahování záznamů, další práci s výsledky a využití navazujících služeb typu SFX.

Do MetaLibu byly zapojeny různé typy zdrojů – prohledavatelné v prostředí MetaLibu či pouze odkazové. Obě skupiny byly dále rozděleny na zdroje licencované (placené) a volně přístupné, nevyžadující žádnou či jen bezplatnou registraci. Katalog STM z původního Portálu STM, byl díky své unikátnosti zapojen jako zdroj odkazový.

Vstup do licencovaných zdrojů je zajištěn připojením autentikačního systému podporujícího LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Možnost registrace s sebou přináší i splnění dalšího požadavku – personalizace a tím i vytvoření vlastního prostoru uživatele, kde si může vytvářet své skupiny zdrojů, seznamy oblíbených titulů, schraňovat vyhledávací dotazy, ukládat výsledky vyhledávání apod.

Oficiální spuštění brány je stanoveno na počátek roku 2008. Do budoucna se očekává zapojení elektronických zdrojů dalších technicky zaměřených institucí, neboť k zásadním požadavkům a cílům oborové brány by mělo být sdružení tematicky příbuzných zdrojů celé škály technicky zaměřených institucí, které z důvodů vysokých finančních nákladů na software a spletité situaci ve zpřístupňování licencovaných zdrojů nemohly být osloveny již v počátcích projektu.

Odkaz:
http://metalib.muni.cz
http://tech.jib.cz/ 

Comments are closed.