Chemie

Česká společnost chemická – ČSCH je členem Asociace českých chemických společností, Českého svazu vědeckotechnických společností a Evropské asociace pro chemické a molekulární vědy (dříve FECS) a konsorcia ChemPubSoc Europe (dříve EUChemSOC).

Environmental Chemistry – Portál zaměřený na tématiku životního prostředí a chemie.  Součástí stránek je také přehled novinek a událostí v oboru, blogy, karierní informace apod.

Gate 2 Biotech – Gate2Biotech je portál, který spojuje biotechnologickou komunitu ve střední Evropě. Mapuje vše nové v oboru biotechnologií. Díky portálu mohou firmy podnikající v oboru vyhledat jednoduchým způsobem výzkumná pracoviště a další partnery pro řešení technologických problémů, s nimiž se potýkají a také zde mohou prezentovat nabídku svých služeb potenciálním partnerům z česka i zahraničí.

Přírodovědecká fakultya Univerzity Karlovy v Praze – Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze – Albertov 6, 128 43 Praha 2.

Rok Chemie – Rok 2011 byl mezinárodní organizací UNESCO a Mezinárodní unií čisté a aplikované chemie IUPAC vyhlášen Mezinárodním rokem chemie (International Year of Chemistry, IYC). Hlavní cíle Mezinárodního roku chemie jsou: zvýšit u veřejnosti vnímání chemie jako prostředku zajištění lidských potřeb – zvýšit zájem o chemii u mladé generace – podpořit nadšení pro tvůrčí budoucnost chemie – oslavit a zdůraznit úlohu žen ve vědě.

Ústav fyzikální chemie – Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, veřejná výzkumná instituce, rozvíjí badatelskou činnost ve fyzikální chemii a chemické fyzice se zaměřením na vztahy mezi strukturou a reaktivitou látek. Soustřeďuje se zejména na teoretický a experimentální výzkum chemických a fyzikálně-chemických dějů na atomární a molekulární úrovni.

Ústav chemie a biochemie Přírodovědecká Fakulta – Hlavními směry výzkumu a vzdělávání provozovanými na Ústavu chemie a biochemie PřF JU jsou kombinace chemie s moderními biologickými disciplínami. Vedle toho vznikají další nové a perspektivní mezioborové výzkumné a vzdělávací programy na pomezí chemie a fyziky, matematiky nebo informatiky. Neméně důležitou roli hraje na Ústavu chemie a biochemie PřF JU vzdělávání budoucích učitelů chemie pro střední školy.

Ústav makromolekulární chemie Akademie věd České republiky – naleznete tu informace pro širokou veřejnost, školy, média i zprávy pro odborníky. Chcete-li se na nás obrátit, využijte, prosím, uvedeného kontaktu.

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR – Náplní práce ústavu je základní výzkum v oblastech organické chemie, biochemie a příbuzných disciplínách, převážně orientovaný k aplikacím v lékařství a životním prostředí. Ústav se podílí na vzdělávání na universitní úrovni, vedení diplomových a doktorských prací a je sídlem komise pro obhajoby doktorských disertací v oboru organická a bioorganická chemie.

Výzkumný ústav anorganické chemie – VÚAnCh řeší ve spolupráci se svými partnery z akademické i podnikatelské sféry několik rozsáhlých výzkumných projektů s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, řeší komerční vývojové zakázky většího rozsahu a provádí i řadu dalších výzkumných prací na základě požadavků zákazníků.

Comments are closed.