Technika

Archinet – Projekt pro architekturu, urbanismus a design. ARCHiNET je občanským sdružením registrovaným u Ministerstva vnitra. Archinet je platformou diskuse a názorové výměny pro odbornou i laickou veřejnost. Skupina designerů, architektů, ekonomů a historiků umění, kteří přispívají svojí prací, myšlenkami a podněty

Česká hlava – Projekt na podporu vědecké a technické inteligence Česká hlava byl vyhlášen v březnu 2002. Tvoří jej soubor vzájemně provázaných aktivit, jejichž cílem je popularizovat vědu a zvýšit společenskou prestiž tuzemských technických a vědeckých pracovníků coby hlavních tvůrců ekonomické prosperity země.

EPROFI.SK s.r.o. – vám prináša profesionálnu aj domácu elektrotechniku za najnižšie ceny na Slovensku. Špecializujeme sa na kvalitné, časom preverené značky.

Naftová topidla  – Průmyslová topidla Master: Naftová topidla pro vytápění hal a staveb (diesel). Společnost EPROFI.CZ vznikla v roce 2008, poté co její majitel provozoval pod značkou EPROFI prodej profesionální techniky již od roku 2005 jako OSVČ.

Nanotechnologie  – Stránka si klade za cíl informovat především o současném rozvoji nanotechnologií v České republice a v menší míře o dění ve světě. Její uspořádání se opírá o obsah publikace „Nanotechnologie v České republice – (2005-2008)“, který průběžně aktualizuje a rozvíjí. Uvedená publikace je na této stránce ke stažení.

TECH – Oborová brána TECH – jeden prostor, ve kterém najdete české i zahraniční, placené i volně dostupné zdroje z oblasti techniky, přírodních a aplikovaných věd. Jednotné rozhraní TECHu umožňuje vyhledávat plné texty z mnoha zdrojů.

Odvlhčovače – Zvýšená vlhkost vede ke vzniku plísní na zdech, odlepování tapet, škodám na omítkách. Hniloba se může dostat i na dřevěné stavební nosníky a postupně narušovat celou budovu. Stavba se zvýšenou vlhkostí, ve které nejsou používány odvlhčovače vzduchu, může mít neblahé následky pro lidské zdraví.

Port – Česká televize – Týdeník České televize o novinkách a zajímavostech z nejrůznějších oblastí vědy, nových technologií a společenských oborů

Pro Atom Web – Cílem webu je objektivně informovat co nejširší veřejnost o složité problematice energetiky s primárním zaměřením na: Jadernou energetiku (bezpečnost, ekonomika, ekologie, radioaktivní odpady). Obnovitelné zdroje (ekonomicky využitelný potenciál, ekonomika, ekologie, biopaliva). Řízení energetické soustavy. Akumulaci energie. Trvale udržitelný rozvoj, globální problémy světa.

Robotika – Seznámení čtenáře s principy mobilních robotů. Značný důraz je kladen na experimety usnadňují pochopení vysvětlované látky a proto je zpočátku věnován všechen prostor seznámení se základy používaného „hardware”.

Technet – Vše co vás zajímá o internetu, digitální televizi, MP3, počítačích, fotografování a DVD. Recenze, návody, testy, reportáže z technicky zajímavých míst, katalog

Věda.cz – Průvodce informacemi o vědě a výzkumu. Obsahuje aktuality, články a pozvánky na konference.

VTM – Na VTM.cz každý den najdete články z oblastí: věda, technika, technologie, vesmír, příroda, doprava, průmyslový design, budoucnost a dalších

Výzkum a vývoj MMR – Podpora výzkumu a vývoje z veřejných prostředků poskytována za podmínky zveřejňování pravdivých a včasných informací příjemcem i poskytovatelem (dále jen „MMR“) o projektech a aktivitách výzkumu a jeho výsledcích

Výzkum a vývoj v ČR – Rada pro výzkum, vývoj a inovace, poradní orgán vlády České republiky. Stránky poskytují informace státní správy o výzkumu a vývoji.

Comments are closed.