Ekologie

AREA viva – AREA viva je sdružení pro ekologii a zemědělství. Z podhůří Doupovských hor do světa.

AEE – Asociace Ekologických Expertů (AEE) byla založena v roce 2006 s cílem sdružovat odborníky specializovaných společností a institucí z oboru související s ochranou životního prostředí. Hájí zájmy průmyslových ekologů a sdružuje odborníky tohoto zaměření za účelem výměny informací.

Ekologické centrum Most – Informace o stavu a vývoji životního prostředí české části tzv. “černého trojúhelníku”, legislativa životního prostředí a informace o regionu Mostecka a okolí.

EkoLink – Katalog českých i zahraničních stránek týkajících se přírody a životního prostředí.

Ekolist – životní prostředí, příroda, ekologie, klima, biodiverzita, energetika, krajina, doprava, cestování

Ekologický právní servis – Nevládní, nekomerční a nepolitická organizace právníků a studentů práv, hájící práva občanů a životního prostředí v České republice právní cestou, ovlivňující připravovanou legislativu, právnickou komunitu a studenty práv směrem k ochraně veřejných zájmů,

IPPC – Informační portál IPPC provozovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu, ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zemědělství, Českou inspekcí životního prostředí a CENIA, českou informační agenturou životního prostředí poskytuje souhrnné informace z oblasti integrované prevence a omezování znečištění

Ministerstvo životního prostředí – Oficiální webové stránky Ministerstva životního prostředí ČR.

Natura 2000 na Karlovarsku – Příroda Karlovarska. Prohlédněte si lokality Natura 2000 na Karlovarsku a poznejte chráněná území, chráněné rostliny a živočichy.

 

Comments are closed.