Hvězdárny a planetária

Hvězdárna Jindřichův Hradec – Hvězdárna je v majetku města Jindřichův Hradec, v současné době pak pod duchovní i materiální záštitou Domu dětí a mládeže v Jindřichově Hradci. Provoz zabezpečuje jeden stálý zaměstnanec, několik externistů a dalších členů Astronomického klubu, pracujících ve svém volném čase a zcela zdarma.

Hvězdárna Valašské Meziříčí – Areál Hvězdárny Valašské Meziříčí tvoří rozlehlá zahrada, která obklopuje několik objektů hvězdárny. Nejstarším z nich je zrekonstruovaný historický objekt Ballnerovy hvězdárny z roku 1929, který byl vyhlášen kulturní památkou a jehož část je nyní využívána jako malá výstavní síň.

Hvězdárna Vsetín – Hvězdárna Vsetín je regionálním zařízením s místní působností na Vsetínsku a ve východní části současného Zlínského kraje. Její činnost je od počátků zaměřena na vzdělávání a popularizaci astronomie i jiných přírodních věd především mezi mládeží. Na hvězdárně jsou pořádány přednášky a besedy nejen pro veřejnost.

Hvězdárna Zlín – Nová Zlínská hvězdárna nahradila starou hvězdárnu, která byla zbourána kvůli velké rekonstrukci Gymnázia Zlín, na jehož pozemku se nacházela. Její stavba trvala 3 roky a jejím vlastníkem je město Zlín. Od začátku roku 2004 hvězdárnu provozuje ZAS (Zlínská astronomická společnost) a opět veřejnosti nabízí své služby (zejména popularizaci astronomie).

Lidová hvězdárna v Prostějově – Iniciátorem a zakladatelem a zároveň i dlouholetým ředitelem nové hvězdárny byl pan Adolf Neckař (11.2.1909 – 6.11.1995), po němž nese od května roku 2001 název i jedna z planetek kroužících mezi Marsem a Jupiterem. Hvězdárna pak průběhem času získala dobrou pověst i mimo hranice města a posléze i okresu. Změnil se i její zřizovatel.

Planetárium Praha – V pražském planetáriu pracuje jak optomechanické planetárium (Cosmorama – jedno z největších optomechanických planetárií na světě), tak dvě digitální planetária (SkySkan Definiti a Digistar3).

Štefánikova hvězdárna – Štefánikova hvězdárna stojí v Petřínských sadech u Hladové zdi, vybudované v době panování Karla IV. “Zřízení lidové observatoře astronomické v Praze, knihovny a čítárny, přístupné nejširším kruhům, šíření a popularisování výsledků moderní astronomie” byly hlavními cíli České astronomické společnosti, založené roku 1917.

 

Comments are closed.