Knihovny

Krajská knihovna Karlovy Vary – Open Society Institute Sorosovy nadace udělil Krajské knihovně Karlovy Vary Certifikát – ocenění, že tato knihovna byla uznána jako modelová veřejná knihovna.

Národní knihovna České republiky – národní knihovna České republiky (NK ČR) je státní příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo kultury ČR.Svou činností a směřováním vychází z kulturní politiky našeho státu, působí v souladu se Zřizovací listinou resp. jejím dodatkem z 26.4.2012 a Organizačním řádem Národní knihovny ČR.

Národní lékařská knihovna – Národní lékařská knihovna je veřejnou specializovanou knihovnou, jejímž posláním je zajišťovat přístup k odborným zdravotnickým informacím.Získává a organizuje kvalitní a důvěryhodné klasické i elektronické informační zdroje a buduje z nich archivní i moderní informační fondy, které zpřístupňuje moderními službami odborné i laické veřejnosti.

Národní pedagogická knihovna Komenského – Pedagogická knihovna J. A. Komenského (PK) je veřejně přístupná knihovna, sídlící na adrese Mikulandská 5, 116 74 Praha 1. Shromažďuje knihy a časopisy z pedagogiky a příbuzných oborů společenských věd. Její fond tvoří cca 470 tisíc svazků a obsahuje mj. knihy, periodika, elektronické dokumenty a mapy. Časopisy a knihy z historických fondů se půjčují pouze prezenčně.

Národní technická knihovna – Národní technická knihovna. Národní technická knihovna je veřejně přístupná vědeckotechnická knihovna s unikátní nabídkou kolem 300 tisíc publikací ve volném výběru. Její fond je největší českou sbírkou domácích a zahraničních dokumentů z oblasti techniky a aplikovaných přírodních a společenských věd s ní souvisejících.

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje – Budova, v níž knihovna sídlí, nese na svém štítu od roku 1805 nápis: „Philosophiae et humanitatis studio nec non posteritati suae erexit senatus populusque Pilsnensis“ (Pro filozofická a humanitní studia nejen svých potomků, postavili senát a občané Plzně.) To je dedikace, k níž se Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje hlásí a jejímž prostřednictvím chce naplňovat studia nejen filozofická a humanitní.

Úřady Praha – Seznam úřadů v Praze. Poskytování informací a služeb souvisejících s městem Praha – Státní organizace a úřady Praha.

Vědecká knihovna v Olomouci – Vědecká knihovna v Olomouci patří mezi univerzální veřejně přístupné odborné knihovny, jejím zřizovatelem je od 1.7.2001 Olomoucký kraj. Je druhou nejstarší a třetí největší knihovnou svého druhu v České republice.

 

 

Comments are closed.