Nevládní organizace

ČARA – Česká asociace rozvojových agentur – Účelové sdružení rozvojových agentur s krajskou působností, jehož posláním je podpora systematického hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje krajů České republiky.

Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost – Posláním České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti je vytvářet podmínky pro vědeckotechnický rozvoj ve vodním hospodářství a v souvisejících oborech, provozovat odbornou činnost, přispívat ke vzdělávání vodohospodářů a umožňovat jejich seberealizaci, rozvoj osobní odborné iniciativy a talentu.

České ekologické manažerské centrum – Je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání.

Český helsinský výbor – Český helsinský výbor je nevládní neziskovou organizací pro lidská práva působící od roku 1988 v Československu a od roku 1993 v České republice

Člověk v tísni – Společnost Člověk v tísni vznikla v roce 1992 v okruhu válečných zpravodajů a novinářů věnujících se zahraničí, kterým už nestačilo jen přivážet do České republiky informace, a začali ven vyvážet pomoc. Postupně se společnost Člověk v tísni etablovala jako profesionální humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě.

EkoWATT – Přední česká poradenská společnost v oblasti energetiky, ekonomiky a životního prostředí. Založena byla v roce 1990 jako nevládní nezisková organizace (občanské sdružení). Za dobu svého fungování se EkoWATT vyvinul v profesionální poradenskou a expertní společnost, jejíž výsledky jsou oceňovány v českém i mezinárodním měřítku

Expresní astronomické informace – Sdružení astronomů amaterů i profesionálů, kteří se zajímají o novinky v astronomii – a Astronomického ústavu MU Brno obsahují plné texty článků, novinky, sekci souvisejících odkazů

Fórum dárců – Fórum dárců je jediné celorepublikové sdružení zastřešující dárce v České republice. Na budování a rozvoji prostředí pro dárcovství pracuje Fórum dárců úspěšně již více než 14 let. Při Fóru dárců se vyprofilovala Asociace nadací, Asociace nadačních fondů a Asociace firemních nadací a fondů, které sdružují celkem 66 členů.

Scio – Společnost Scio, jejímž polem působnosti je zejména zjišťování a hodnocení výsledků vzdělávání, působí v oblasti českého školství od roku 1996.

Společnost pro duchovní hudbu – Sdružuje aktivní zájemce o duchovní hudbu chrámovou i koncertní, zejména pak ty, kteří výsledky své činnosti na tomto poli chtějí nabídnout i jiným.

Veda a Technika – Projekt www.veda-technika.sk je samostatný nezávislý projekt nadšencov pre popularizíciu vedy a techniky na Slovensku. Náš projekt vznikol za účelom zlepšovania informovanosti spoločnosti o doterajších a budúcich krokoch technologického rozvoja na našom území ale aj v zahraničí

 

Comments are closed.