Výzkumné ústavy

BIOCEV – je společným projektem šesti ústavů Akademie věd ČR (Ústav molekulární genetiky, Biotechnologický ústav, Mikrobiologický ústav, Fyziologický ústav, Ústav experimentální medicíny a Ústav makromolekulární chemie) a dvou fakult Univerzity Karlovy v Praze (Přírodovědeckou fakultou a 1. lékařská fakulta) a jeho cílem je realizace vědeckého centra excelence v oblastech biotechnologií a biomedicíny.

CEITEC –  projekt výstavby středoevropského vědecko-výzkumného centra excelence. Vznikl především proto, aby vhodnými mechanismy napomohl současnému základnímu i aplikovanému výzkumu lokalizovanému v Jihomoravském kraji dosáhnout špičkové úrovně.

ELI – Projekt Extreme Light Infrastructure (ELI) je součástí evropského plánu na vybudování nové generace velkých výzkumných zařízení vybraných Evropským strategickým fórem pro výzkumné infrastruktury (ESFRI).

ICRC – Mezinárodní centrum klinického výzkumu (anglicky International Clinical Research Center) je nedílnou součástí Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, zkráceně FNUSA-ICRC.

Ústav pro výzkum lesních ekosystémů – Za dobu své existence si IFER vybudoval na mezinárodním poli pevnou pozici, spolupracoval na projektech ve více než 20 státech na pěti kontinentech. IFER nabízí partnerským institucím spolehlivost, iniciativu, flexibilitu a invenci při hledání výzkumných řešení, technické a technologické zázemí, schopnost rychle se zorientovat v předem ne zcela jasně definovaném prostředí (podmínkách), stanovit priority, metodický postup a najít optimální řešení.

Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha – Hlavním účelem činnosti instituce je rozvoj vědeckých poznatků v oblasti rostlinné výroby a v souvisejících vědních oborech, s cílem trvalého rozvoje zemědělství.

Výzkumný ústav zemědělské techniky – Stanovení strategického technického rozvoje českého zemědělství, analýza trendů rozvoje jednotlivých technologických systémů, futurologické prognózy sestavované s ohledem na rychlý technický pokrok ostatních odvětví a očekávané globální změny na Zemi.

—–

Rome Forum – Vuole svolgere un grosso servizio di promozione culturale, mettendosi in rete con le risorse esistenti. CIVITAS si impegna nello svolgimento di un’azione fatta a sostegno dello sviluppo della capacità progettuale dei singoli e delle Associazioni di riferimento, assicurando a queste ultime la loro specificità e autonomia pur nel contesto di una pluralità al servizio del territorio.

Comments are closed.